K5
Pravni propisi

Zakon o obrtu

Pravilnik o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima

Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima

Pravilnik o obliku i sadržaju obrtnice za obavljanje obrta 

Rješenje o utvrđivanju cijene obrtnice NN 100_07 

Nacionalna klasifikacija djelatnosti

Zakon o radu

Zakon o zaštiti na radu

Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

 Zakon o porezu na dohodak

Zakon o porezu na dobit

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

 

UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

 Zakon o pružanju usluga u turizmu

Zakon o hrani

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »RESTORANI«, »BAROVI«, »CATERING OBJEKTI« i »OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA«

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine HOTELI

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine – Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj

Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

Pravilnik o obliku, sadržaju, i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju

Pravilnik o obliku, sadržaju, i načinu vođenja knjige žalbi

Zakon o trošarinama

Pravilnik o trošarinama

Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića


TRGOVINA

Zakon o trgovini

Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo

Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan  prodavaonica

Zakon o elektroničkoj trgovini

 

GRADITELJSTVO

Zakon o gradnji

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o građevinskoj inspekciji

Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada

Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja

Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru

Novi Pravilnik-licenciranje NN 43_2009 – 2009-04-14 b (10)

 

RIBARSTVO

Zakon o morskom ribarstvu

Zakon o slatkovodnom ribarstvu (pročišćeni tekst)

Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu

Pravilnik o ovlaštenju za obavljanje ribolovnog turizma i Registru o izdanim ovlaštenjima NN 59

Pravilnik o malom obalnom ribolovu NN 59

 

CESTOVNI PRIJEVOZ

 Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

 Odluka o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama

 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

Pravilnik o načinu i postupku provođenja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza


HACCP VODIČI

Ugostiteljstvo

Vodič dobre higijenske prakse za ugostitelje
Praktična provedba načela HACCP sustava za ugostitelje

Trgovina

Vodič dobre higijenske prakse za trgovinu u poslovanju s hranom

Slastičarstvo

Vodič dobre higijenske prakse za slastičarstvo 
Praktična provedba načela HACCP sustava za slastičarstvo

Pekarstvo

Vodič dobre higijenske prakse za pekarstvo